Slovenia / Slovenija

Slovenia participated at the 'Fascination of Plants Day' since 2012
Zgodba o uspehu 2012
Zgodba o uspehu 2013
Zgodba o uspehu 2014
Zgodba o uspehu 2015
Zgodba o uspehu 2016

 

Znanost o rastlinah ** kmetijstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo ** žlahtnjenje rastlin ** varstvo rastlin
Sončna svetloba v sladkorje ** hrana ** ohranjanje okolja ** blažitev podnebnih sprememb ** pametni bioizdelki
Biotska raznovrstnost ** trajnostni razvoj ** obnovljivi viri
Izobraževanje & umetnost

The fourth international "Fascination of Plants Day 2017" will be launched again under the umbrella of the European Plant Science Organisation (EPSO). The goal of this activity is to get as many people as possible around the world fascinated by plants and enthused about the importance of plant science for agriculture, in sustainably producing food, as well as for horticulture, forestry, and all of the non-food products such as paper, timber, chemicals, energy, and pharmaceuticals. The role of plants in environmental conservation will also be a key message.
Everybody is welcome to join this initiative!

m o r e »   click here

We invite you to organize for the 18th of May 2017 a fascinating activity related to plants attracting and interacting with the public. May 18th will be the very Fascination of Plants Day and most events will be organised for this day. In addition, where this is not suitable, events will be organised throughout the month 2 - 31 May . Just contact your National Coordinator or the EPSO Coordinator to discuss and get guidelines for using the Fascination of Plants Day. The Fascination of Plants Day corporate design can be downloaded for free at the “PR-toolbox” on this webpage to be used to prepare, hold and report on this day, see “Main Menu”.

We invite many others to join in, ranging from schools to horticulture and anyone who feels to have a suited contribution to this initiative. Many plant science institutions, universities, botanical gardens, and museums, together with farmers and companies, have opened their doors at the Fascination of Plants Day 2012, 2013 and 2015, with a variety of plant-based events for all the family - just look at the “Success Story” links in the given countries by clicking “Countries”. Again, the media are invited to join in, and scientists, farmers, politicians and industrialists will discuss with them and present the latest state-of-the-art research and breakthroughs in the plant science world and explore all of the new potential applications plant science can offer.
The Fascination of Plants Day will be backed up by a range of events in public spaces, theatres, cafes, central city squares and parks designed to get everyone thinking about plants.

Plants are fascinating. From one little seed, planted into soil, many green lives can arise - from small herbs up to big trees, or from ornamental flowers to substantial crops which all animals and mankind need to survive on this planet. Plant biologists estimate the total number of plant species roughly to be about 250,000. On the back of this coordinated activity we hope to plant again many virtual and constantly germinating seeds in the collective mind of the European and World Public that plant science is of critical significance to the social and environmental landscape now and into the future.

back »

Seznam ustanov, ki bodo sodelovale pri organizaciji drugega Dneva očarljivih rastlin v letu 2017. Če želite organizirati svoj dogodek ob Dnevu očarljivih rastlin, se obrnite na nacionalno koordinatorico Marušo Pompe Novak.

Slovensko društvo za biologijo rastlin
Slovenian Society of Plant Biology
Ljubljana
http://www.plantslo.org/dan_rastlin/index.php

Nacionalni inštitut za biologijo
National Institute of Biology
Ljubljana

 • -- Postopki analize rastlin v laboratoriju / Procedures of laboratory analysis of plants
  Prikazali bomo postopke, ki se v laboratoriju uporabljajo pri analizi rastlin z namenom določanja lastnosti rastlin ali pa določanja prisotnosti škodljivih organizmov. Obiskovalci bodo vzorce rastlin pripravili za analizo z molekularnimi metodami.
  workshop workshop
  - 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Nacionalni inštitut za biologijo
National Institute of Biology
Ljubljana

 • -- Razmnoževanje rastlin brez semen / Plant reproduction without seeds
  Prikazali bomo načine kako lahko rastline razmnožujemo v laboratoriju. Poleg bolj znanega načina s pomočjo semen bomo bolj natančno predstavili tehniko tkivnih kultur, ki je podobna razmnoževanju s potaknjenci in nam omogoča da iz različnih delov rastline v kratkem času pridobimo veliko število novih rastlinic, ki so kloni matične rastline.
  workshop workshop
  - 27.maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Department of Biology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Ljubljana

 • -- Očarljivi pogled v rastline / Fascinating insight to the plants
  Pogled v mikroskop vam bo razkril, kako so rastline zgrajene, kje se pretakajo njihovi sokovi, razumeli boste njihovo uporabno vrednost in spoznali, da je pogled v rastline pogled v osnovne zakonitosti življenja.
  workshop workshop
  - 27.maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Department of Agriculture, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Ljubljana

 • -- Fotosinteza - kako rastline izmenjujejo pline s svojim okoljem? / Photosynthesis
  Na stojnici vam bomo prikazali meritve fotosinteze ter razložili, kako je ta proces odvisen od nekaterih okoljskih dejavnikov npr. od jakosti svetlobe. Fotosintezno aktivnost zelenih listov boste lahko izmerili tudi sami, skupaj pa bomo sestavili enačbi za fotosintezo in dihanje.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Department of Agriculture, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Ljubljana

 • -- Kako poteka transport vode po rastlini? / Water transport
  Posebej pri visokih rastlinah, drevesih, predstavlja dvig vode iz korenin v najvišje dele za rastlino zahtevno nalogo. Kakšne sile so potrebne za ta transport in kakšne morajo biti strukturne prilagoditve rastlinskih tkiv, da je prevajanje vode učinkovito?
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Department of wood science and technology, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Ljubljana

 • -- Očarljivi les / Fascinating wood
  Na stojnici bomo obiskovalcem predstavili značilnosti, izgled in uporabo različnih domačih in tujih lesnih vrst. Opazovali bomo les pod mikroskopom in spoznali okoli 5000 let star »arheološki les«, najden na Ljubljanskem barju.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience:everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Department of Forestry and Renewable Forest Resources, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Ljubljana

 • -- Največji zeleni očarljivci - drevesa / The biggest green charmers – trees
  Spoznali bomo največje zelene očarljivce – drevesa. Z vsemi čutili bomo v zanimivem kvizu ugotavljali kako zelo raznolik in pisan je svet dreves.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
Department for Landscape Architecture, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
Ljubljana

 • -- Ustvarimo vrt / Let's create a garden
  Vrt je prostor počitka, zabave, igre in učenja. Skupaj z udeleženci bomo s pomočjo krajinskih arhitektov ustvarjali iz vrtnih gradiv mini vrtove in iskali sveže ideje za oblikovanje okolice hiše.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Kmetijski inštitut Slovenije - Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje
Agricultural Institute of Slovenia - Crop Science Department
Ljubljana

 • -- Mednarodno leto zrnatih stročnic / International year of pulses
  Stročnice so zaradi številnih pozitivnih lastnosti (visoka vsebnost beljakovin, ugodna mineralna sestava, idr.) pomembne tako za prehrano ljudi kot za krmo živali. Različne vrste so v Sloveniji pridelovali že stoletja. Kdo ne pozna fižola, graha? Bob pa je skoraj popolnoma izginil z naših vrtov in polj.
  Spoznali ga boste na naši stojnici, kot tudi druge vrste stročnic.
  Pomen stročnic so prepoznali tudi Združeni narodi in leto 2016 razglasili kot Mednarodno leto zrnatih stročnic.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Kmetijski inštitut Slovenije - Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo
Agricultural Institute of Slovenia - Department of Fruit Growing, Viticulture and Oenology
Ljubljana

 • -- Očarljivo jagodičje / Fascinating Soft Fruit
  Na stojnici bodo predstavljene poznane in manj poznane jagodičaste sadne vrste, njihov pomen v prehrani in obseg pridelave v Sloveniji. Poudarjena bo raznolikost med posameznimi jagodičastimi vrstami in sortami ter primerjava z drevesastimi sadnimi rastlinami. Tematika bo predstavljena na plakatih, z vlončenimi rastlinami, plodovi in sušenimi plodovi nekaterih manj poznanih jagodičastih sadnih vrst.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Gozdarski inštitut Slovenije
Slovenian Forestry Institute
Ljubljana

 • -- Gozd eksperimentov / Forest of experiments
  Z raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije boste raziskovali in spoznavali čudoviti svet gozdov. Skupaj bomo odkrivali skrivnostni gozdni podzemni svet, spoznali razvoj in odraščanje dreves od semena do drevesnih orjakov ter opazovali kroženje vode v gozdnih ekosistemih.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Gozdarski inštitut Slovenije
Slovenian Forestry Institute
Ljubljana

 • -- Gozd eksperimentov / Forest of experiments
  Z raziskovalci Gozdarskega inštituta Slovenije boste raziskovali in spoznavali čudoviti svet gozdov. Skupaj bomo odkrivali skrivnostni gozdni podzemni svet, spoznali razvoj in odraščanje dreves od semena do drevesnih orjakov ter opazovali kroženje vode v gozdnih ekosistemih.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Prirodoslovni muzej Slovenije
The Slovenian Museum of Natural History
Ljubljana

 • -- Očarljive rastline na klik / Fascinating plants on click
  V Sloveniji raste več kot 3.000 samoniklih višjih rastlin in vsaka ima svojo zgodbo. Če želimo te zgodbe odkrivati, moramo najprej ugotoviti imena rastlin. Pri tem si pomagamo z določevalnimi ključi, ki so v obliki interaktivnih določevalnih orodij dostopni tudi preko telefonov in računalnikov. Pridružite se nam in se preizkusite v določanju rastlin, spoznajte očarljive zgodbe rastlin na klik!
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: Grupo destinatario: (pt) Destinatários: Todos : everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Biotehnical educational centre Ljubljana, Secondary school for food technology
Ljubljana

 • -- Smutiji za zdrav začetek dneva / Smoothie for health every morning
  Priprava lahkega, zdravega, prehransko bogatega in osvežujočega napitka je vse, kar potrebujemo, da dan začnemo polni energije. Na naši stojnici boste spoznali bistvene značilnosti smutijev. Skupaj bomo naredili zelenjavne in sadno-zelenjavne napitke ter jih senzorično ocenili.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Biotechnical Education Centre of Ljubljana, Secondary School of Food Technology
Ljubljana

 • -- Mikoriza/ Mycorrhiza
  Na stojnici vam bomo predstavili poseben odnos med rastlinami in glivami, mikorizo. Povedali vam bomo, zakaj je to sožitje pomembno, lahko pa si ga boste pogledali tudi pod mikroskopom.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Osnovna šola Stična / Stična Primary School
Ljubljana

 • -- Lukarija / The Onion Stand
  Na stojnici bi predstavili slovnsko avtohtono sorto čebule, Ptujski rdeči luk. V okviru projekta Erasmus+, smo našo čebulo posadili v vseh partnerskih državah, in sicer v Turčiji, na Portugalskem, v Španiji in na Slovaškem. Na stojnici bomo na zanimiv način prikazali ralične uporabe čebule ( mikroskopirali, zgradbo čebule,prikazali pojoče čebule, sestavljali puzzle čebul). Pri stojnicipa bodo dopoldn prisotne še predstavniki partnerskih držav, ki bo ravno takrat pri nas na izmenjavi. Pripravili bi špansko omleto s čebulo in podobno.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Društvo študentov biologije
Association of Biology Students
Ljubljana

 • -- Tudi invazivke so lahko očarljivke / Invasive species can be charming too
  Invazivne vrste rastli, ki jih najdemo v Sloveniji, bomo spoznali preko igre spomin, na katerem so fotografije tujerodnih invazivnih vrst. Skozi igro bomo poskušali obiskovalcem približati problematiko »invazivk«, hkrati pa povedati še kakšne zanimivosti, zaradi katerih so lahko tudi očarljive.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Društvo študentov biologije
Association of Biology Students
Ljubljana

 • -- Očarljivi svet zelenih alg / Fascinating World of Green Algae
  Na kaj najprej pomislite ob besedi alge? Na morje in na tiste velike rjave alge, ki tvorijo prave podvodne gozdove na morskem dnu? Toda, alge so lahko tudi precej drugačne! Največ alg je zelo majhnih, tako da jih lahko opazujemo šele s pomočjo mikroskopa.
  Na delavnici bomo skupaj raziskali zanimivi svet zelenih alg in se naučili, zakaj so alge pomembne.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Ljubljana

 • -- Mesojede rastline / Carnivorous plants
  Na stojnici mesojedih rastlin bomo spoznali različne vrste in strategije lova mesojedih rastlin. Zgradbo rastline si bomo podrobneje pogledali s pomočjo lupe. Spoznali bomo, kakšno je njihovo življenjsko okolje in ugotovili, zakaj v svoje pasti lovijo različne organizme. V vrčkih mesojedih rastlin so se vzpostavile zanimive življenjske združbe, saj so se določeni organizmi prilagodili na življenje v njih na najrazličnejše načine, ki jih bomo tudi spoznali. Na koncu delavnice bomo izdelali vsak svoj papirnati model mesojedke, ki ga boste lahko odnesli domov.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Ljubljana

 • -- Naravno ali umetno sladilo? / Natural vs. artificial sweeteners
  Na delavnici bomo spoznali, kje vse rastline lahko skladiščijo sladkorje. Pogovorili se bomo o prednostih in slabostih naravnih in umetnih sladil. Z okušanjem bomo poskušali ugotoviti razliko med njimi.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Ljubljana

 • -- Rastline iz časa dinozavrov / Plants from the time when dinosaurs roamed the Earth
  Od golega kamna do zelenega planeta. Kako so rastline osvojile kopno in kako je svet izgledal nekoč. Spoznali bomo rastlinske žive fosile in si vsak svojega zasadili v lonček.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Ljubljana

 • -- Rastline pišejo! / Plants write!
  Obiskovalci bodo na stojnici spoznali različne rastline, ki jih zaradi vsebnosti barvil lahko uporabljamo tudi za pisanje. Napisali bomo skrivno sporočilo z nevidnim črnilom in pokazali, kako se ga odkrije.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Oddelek za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani
University of Ljubljana, Biotechnical Faculty, Department of Biology
Ljubljana

 • -- Rastlinski sokovi / Plant saps
  Rastline so polne sokov, ki so najrazličnejših okusov in tudi barv. Kako sokovi pridejo v rastlino in kako se po njej prevajajo? Kje se porabljajo in kje se skladiščijo? Vse to bomo spoznali na stojnici.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Botanični vrt Univerze v Ljubljani
University Botanic Gardens Ljubljana
Ljubljana

 • -- Seme – vir novega življenja / Seed – source of new life
  Seme je za rastlino izredno pomembno, saj iz njega zraste nova rastlina. Semena so najrazličnejših oblik in velikosti. Nekatere rastlinske vrste se med seboj razlikujejo celo samo po videzu semen. Otroci bodo tako na stojnici spoznali različna rastlinska semena, si jih s pomočjo lupe ogledali in glede na njihovo obliko in velikost poskušali ugotoviti na kakšen način se razširjajo. Vsak od njih bo izdelal tudi modelček javorjevega plodu.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Inštitut S.U.R.F., Inštitut za raziskovanje in uresničevanje priložnosti
Institute S.U.R.F.
Ljubljana

 • -- Proces fermentacije in uporaba fermantiranih
  produktov (opazovanje žive hrane pod
  mikroskopom in priprava prigrizkov)
  Wild fermentation and its use

  Namen delavnice je spoznati proces fermentacije,
  spoznavanje razlik med živo in mrtvo hrano ter
  praktično svetovanje, kako lahko z uporabo
  fermentiranih izdelkov telesu tudi koristimo.
  workshop workshop
  - 27. maj 9 - 17 h / 27th May 9 AM - 5 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Inštitut S.U.R.F., Inštitut za raziskovanje in uresničevanje priložnosti
Inštitute S.U.R.F.
Ljubljana

 • -- Predstavitev fermentacije in uporaba
  fermentiranih izdelkov pri pripravljanju
  vsakodnevnih obrokov
  Presentation of fermentation process and the use of fermented products in the daily diet

  Delavnico s poudarkom na pomenu fermentiranja različnih surovin in uporabljanje leteh pri pripravljanju vsakodnevnih obrokov bomo pripravili, saj želimo ljudem približati postopek priprave in jih navdušiti nad njeno preprostostjo in uporabnostjo, predvsem pa njeno visoko zdravilno vrednostjo.Televizijski voditelj Danilo Ivanuša bo predstavil pomembnost žive hrane v naši vsakdanji kuhinji in vam zaupal nekaj okusnih receptov za najmlajše in njihove starše.
  workshop workshop
  - 27. maj 17:00 - 17:30 h / 27th May 5:00 - 5:30 PM
  - Biološko središče, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Nacionalni inštitut za biologijo
National Institute of Biology
Ljubljana

 • -- Prehranska varnost kot izziv 21. stoletja – ali kje se je zalomilo? / Food security challenge of the 21st century - or where it went wrong?
  Prehranska varnost je postala v 21. stoletju ena od tistih besednih skovank, katero pogosto v svoje nastope zelo površno vpletajo politiki. Postala je tudi pomembna politična tema, ki je velikokrat cilj populistične propagande; slednja pa se izrablja za zameglitev izvora problemov, poveznih z varno hrano. Na strani Svetovne zdravstvene organizacije jo obravnavajo bolj resno in zapišejo, da o prehranski varnosti govorimo takrat, ko imajo vsi ljudje vedno dostop do dovolj varne in hranljive hrane za vzdrževanje zdravega in aktivnega življenja. Koncept prehranske varnosti vključuje tako fizični kot tudi ekonomski dostop do hrane, ki mora zadostiti tudi posebnim zahtevam in navadam ljudi. Z eksponentno naraščajočim številom prebivalstva je prehranska varnost postala zelo zapleteno področje vzdržnega razvoja, povezanega z okoljem, trgovino in ne nazadnje podhranjenostjo. Zagotavljanje varne hrane za vse je danes tudi pomembna znanstvena usmeritev. V predavanju bodo predstavljeni biološki in zgodovinski okvirji, ki so pripeljali do težav s prehransko varnostjo in kako se z njo danes spopadamo raziskovalci na Nacionalnem inštitutu za biologijo.
  - seminar or lecture
  - 27. maj 17:30h / 27th May 5:30 PM
  - Biološko središče, predavalnica B5, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Prirodoslovni muzej Slovenije
The Slovenian Museum of Natural History
Ljubljana

 • -- Vodenje po Alpskem botaničnem vrtu Juliana
  Guided tour of the Alpinum Juliana Garden

  Spoznali boste rastline, ki maja cvetijo v Juliani. S pomočjo interaktivnih določevalnih ključev boste njihova imena lahko poiskali tudi sami. Vodenje organizira Prirodoslovni muzej Slovenije.
  Po vrtu vodi: Špela Novak, kustodinja
  Vstopnina po ceniku, izposoja interaktivnih vodnikov in udeležba na vodenju pa sta brezplačni.
  - guided tour
  - 14. maj 2016 11h, 12h, 13h in 14h / 14th May 11 AM, 12 PM, 1 PM 2 PM
  - Alpski botanični vrt Juliana / Vrt leži v Trenti v bližini zaselka Pri Cerkvi nad cesto, ki povezuje Kranjsko Goro in Bovec.
  Target audience: everybody

Prirodoslovni muzej Slovenije
The Slovenian Museum of Natural History
Ljubljana

 • -- Prost vstop v Alpski botanični vrt Juliana / Free entry to Alpinum Juliana Garden
  Prost vstop v Alpski botanični vrt Juliana v Trenti od 8.30 do 18.30. ure.
  - open day
  - 18. maj 8:30-18:30 h / 18th May 8:30 AM - 6:30 PM
  - Alpski botanični vrt Juliana / Vrt leži v Trenti v bližini zaselka
  Pri Cerkvi nad cesto, ki povezuje
  Kranjsko Goro in Bovec.
  Target audience: everybody

Prirodoslovni muzej Slovenije
The Slovenian Museum of Natural History
Ljubljana

 • -- Prost vstop v Prirodoslovni muzej / Free entry to the Slovenian Museum of Natural History
  Prost vstop od 10. do 18 ure
  Javno vodstvo po razstavi Živela evolucija! ob 17. uri
  Muzealci vsako leto praznujemo MEDNARODNI DAN MUZEJEV. Tudi letos ga v Prirodoslovnem muzeju Slovenije povezujemo z MEDNARODNIM DNEM OČARLJIVIH RASTLIN. z namenom večje prepoznavnosti muzejev v družbi in njenega razvoja. Vsako leto se temu prazniku pridružuje več muzejev, tudi slovenskih. Tema letošnjega Mednarodnega muzejskega dne je Muzeji in kulturna krajina.
  - open day
  - 18. maj 10:00 - 18:00 h / 18th May 10 AM - 6 PM
  - Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience: everybody

Prirodoslovni muzej Slovenije
The Slovenian Museum of Natural History
Ljubljana

 • -- Očarljive rastline parkov in zelenic / Fascinating plants of parks and lawns
  Predavanje iz cikla MOJE ZELENO MESTO.
  18. maj je svetovni dan očarljivih rastlin in na predavanju bomo spoznali bolj ali manj očarljive rastline, ki jih srečujemo v parkih. Jih lahko najdemo tudi v naravi, ali so jih k nam prinesli iz drugih krajev? Predava: Špela Novak, Prirodoslovni muzej Slovenije
  - seminar or lecture
  - 19. maj 18 - 19 h / 19th May 6 - 7 PM
  - Prirodoslovni muzej, Muzejska ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija
  Target audience:everybody

Prirodoslovni muzej Slovenije
The Slovenian Museum of Natural History

 • -- Žuželke v Juliani / Insects in the Juliana
  Barviti metulji, lesketajoče minice, kozlički z dolgimi tipalkami... Pisana paleta rastlin v Juliani privablja tudi številne žuželke. Na vodenju vam bo strokovnjak predstavil žuželke, ki jih boste opazili v vrtu. Vodenje organizira Prirodoslovni muzej Slovenije.
  Žuželke v Juliani bo predstavil: dr. Tomi Trilar, muzejski svetnik
  Vstopnina po ceniku, izposoja interaktivnih vodnikov in udeležba na vodenju pa sta brezplačni.
  - guided tour
  - 21. maj 12h / 21th May 12 PM
  - Alpski botanični vrt Juliana, Vrt leži v Trenti v bližini zaselka
  Pri Cerkvi nad cesto, ki povezuje
  Kranjsko Goro in Bovec.
  Target audience: everybody

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Pivola 10, 2311 Hoče
Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Pivola 10, 2311 Hoče
Maribor

 • -- Himalajski botanični utrinki - od Kašmirja do Junana
  Himalayan botanical impressions - from Kashmir to Junan

  Himalaja je sveto gorstvo, gorovje presežkov. Območje z bogato biodiverziteto.
  Od afganskega Kašmirja na zahodu pa vse tja do kitajskega Junana na vzhodu se Himalaja spreminja. Sprva kaže svoj visokogorski suh obraz, nato pa se njeni vrhovi znižajo, pokrajina postane vlažna, monsunska.
  Tako kot se spreminja rastlinstvo in živalstvo, se v tem kalejdoskopu ekosistemov prepletajo tudi kulture, jeziki in običaji prebivalcev ter dajejo temu botaničnemu raju edinstven pečat.
  - seminar or lecture
  - 27. maj 11h / 27th May 11 AM
  - Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede,Predavalnica: Auditorium Magnum, Pivola 10, 2311 Hoče, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years

Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru, Pivola 10, 2311 Hoče
Faculty of Agriculture and Life Sciences, University of Maribor, Pivola 10, 2311 Hoče
Hoče

 • -- Dan očarljivih rastlin v Botaničnem vrtu Univerze v Mariboru
  Fascination of Plants Day in Botanical Garden of the University of Maribor

  Ob dnevu očarljivih rastlin vabimo obiskovalce na brezplačno strokovno vodenje po botaničnem vrtu Univerze v Mariboru, kjer lahko spoznate delček rastlinskega bogastva, ki ga ponuja vrt v prečudovitem ambientu pod Pohorjem.
  www.fkbv.uni-mb.si/botvrt/
  - guided tour
  - 27. maj 13h / 27th May 1 PM
  - Botanični vrt Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 90a, 2311 Hoče, Slovenija
  Target audience: everybody, children 8 - 10 years, learners 10 - 14 years
  www.fkbv.uni-mb.si/botvrt/

Zavod Parnas / Parnas,Institute for culture and tourism
Velike Lašče

 • -- Botanični sprehod z Brankom Dolinarjem
  Botanical guided tour with Branko Dolinar

  v soboto, 21. maja 2016, zbor ob 9h na Trubarjevi domačiji na Rašici. Informacije in prijave: Zavod Parnas 041 833 456, info@zavod-parnas.org, Več na http://zavod-parnas.org Raziskali bomo travnike v širši okolici Trubarjeve domačije.
  - guided tour
  - 21. maj 9h / 21th May 9 AM
  - Trubarjeva domačija, Rašica, Slovenija
  Target audience: everybody
  http://zavod-parnas.org

Triglavski narodni park
The Triglav National Park
Bled

 • -- Gorski vrt, za vse odprt (Sprehod, ogled botaničnega vrta, odprtje razstave ilustracij, predstavitev knjige, zgodbe)
  Mountain Garden open for all (walking, visit of Botanic Garden, exhibition of illustrations, presentation of book, stories)

  Pot nas bo vodila po Soški poti vzdolž smaragdne Soče z ogledom naravnih in kulturnih posebnosti Trente. Ogledali si bomo botanični vrta Juliana. V Informacijskem središču Triglavskega narodnega parka Dom Trenta bo sledila manjša trentarska pogostitev (čompe s skuto in pecivo), nato pa predstavitev otroške knjige Gorski vrt, za vse odprt pisateljice Polonce Kovač in odprtje razstave ilustracij Jelke Godec Schmidt. Irena Cerar pa bo vse skupaj povezala z nitjo zgodb.
  - guided tour
  - 28. maj 10h / 28th May 10 AM
  - Trenta (izhodišče: spomenik dr. Juliusa Kugyja)
  Trenta (start: monument of dr. Julius Kugy)
  Target audience: everybody