ČESKÁ REPUBLIKA

Press Release: The Czech Academy of Sciences

Download the Czech leaflet 'Den fascinace rostlinami'

Rostlinná biologie ** Zemědělství, zahradnictví a lesnictví ** Šlechtění rostlin ** Ochrana rostlin Cukry ze Slunce ** Potraviny a výživa ** Ochrana přírody ** Zmírnění dopadů klimatických změn ** Chytré bioprodukty Biodiverzita ** Udržitelnost ** Obnovitelné zdroje Vzdělávání a umění

Evropská organizace pro rostlinnou biologii (European Plant Science Organisation, EPSO) pořádá čtvrtý mezinárodní „Den fascinace rostlinami“ 2017. Cílem celé akce je, aby se co nejvíce lidí z celého svĕta nadchlo pro rostliny a ocenilo důležitost rostlinné biologie pro zemĕdĕlství, kvĕtinářství, lesnictví, pro udržitelnou produkci potravin i všeho dalšího, co získáváme z rostlin: papíru, dřeva, chemikálií, energie a léčiv. Zdůraznĕn bude také význam rostlin pro ochranu přírody.

K této iniciativĕ se může připojit každý!

v í c e »   klikněte zde

Budeme rádi, když 18. kvĕtna 2017 uspořádáte fascinující akci spojenou s rostlinami, která přitáhne pozornost veřejnosti. Osmnáctého května je oficiální datum Dne fascinace rostlinami a většina akcí se bude konat tento den. V případech, kdy tento termín není vhodný, lze akci pořádat v týdnu od 3. do 31. května. Máte-li zájem, kontaktujte prosím vašeho národního koordinátora Tomáše Vaňka vanek@ueb.cas.cz nebo koordinátora EPSO . S nimi se můžete poradit a získáte od nich všechny potřebné informace. Logo a další propagační prvky Dne fascinace rostlinami, které budete potřebovat pro přípravu a realizaci vaší akce, si můžete zdarma stáhnout z rubriky „PR Toolbox“ na této stránce – najdete ji v sekci „Main Menu“.

Vyzýváme další lidi a organizace, aby se k nám přidali – od škol až po zahradníky a každého, kdo si myslí, že může k naší iniciativĕ přispĕt. Výzkumné ústavy, univerzity, botanické zahrady a muzea, stejnĕ tak zemĕdĕlci a firmy, otevřeli své dveře během Dne fascinace rostlinami 2012,2013 a 2015 a připravili akce vĕnované rostlinám, určené pro celou rodinu. Ty nejzajímavější najdete v odkazech „Success stories“ na stránkách jednotlivých zemí. Zapojit se opět mohou i média. Vĕdci, zemĕdĕlci, politici a podnikatelé s nimi budou diskutovat, seznámí je s posledními špičkovými objevy v oblasti rostlinné biologie a představí jim nové možné aplikace, které dokáže rostlinná biologie nabídnout. „Den fascinace rostlinami“ podpoří řada akcí ve veřejném prostoru, divadlech, kavárnách, na námĕstích a v parcích. Jejich posláním bude přimĕt všechny lidi, aby přemýšleli o rostlinách.

Rostliny jsou fascinující. Z jediného malého semene, zasetého do půdy, mohou vyrůst nejrůznĕjší zelená stvoření – od drobných bylin po velké stromy, od okrasných kvĕtin po důležité plodiny, které zvířata i lidstvo potřebují k přežití na Zemi. Botanici odhadují počet druhů rostlin asi na 250 000. Doufáme, že díky této iniciativĕ znovu zasejeme do mysli evropské a svĕtové veřejnosti mnoho pomyslných semínek, stále připomínajících, jak velký je význam rostlinné biologie pro společnost i životní prostředí – dnes i v budoucnosti.

zpátky

Tyto instituce se zapojí do Dne fascinace rostlinami 2017 . Pokud se chcete k této iniciativě přidat, kontaktujte národního koordinátora pro ČR Tomáše Vaňka:

Events 2015

The Czech Society of Experimental Plant Biology will join the organization 'Fascination of Plants Day' in the Czech Republic
Prague
http://www.ueb.asuch.cas.cz/. . . .

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Praha
http://www.vurv.cz/

 • --
  „Den fascinace rostlinami“ – Význam pěstovaných plodin pro člověka

  Zveme Vás na „Den fascinace rostlinami“. Jeho posláním je přiblížit lidem zajímavý svět rostlin a práci vědců, kteří jej zkoumají.
  - open day
  - 20.05.2015 | 9:00
  - Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
  Target audience: everybody
  Organizer: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. mikulka@vurv.cz, tel +420 702 087 689
  http://www.vurv.cz/

Botanická zahrada hl. města Prahy pod záštitou Japonského velvyslanectví v České republice a ve spolupráci s Česko-japonskou společností
Praha
http://www.botanicka.cz/

 • --
  Mezinárodní výstava Bonsají

  Srdečně vás zveme do Japonské zahrady, kde se od 15. do 24. května 2015 bude konat jubilejní 10. výstava bonsají. Letos navíc s mezinárodní účastí.
  Můžete se těšit nejen na zajímavé bonsaje, ale čeká vás také naučná stezka o jejich pěstování, výstava dekoračních kamenů, prodej bonsají a doplňků či ukázky pěstování. Připravujeme pro vás také provázení, přednášky a workshopy.
  O víkendech 16. - 17. a 23. - 24. května pro vás chystáme bohatý doprovodný program.
  - Ikebana, čajový obřad, hra na flétnu Shakuhachi
  - skládání origami
  - cvičení Taiji
  - bubnová show
  - prodej sushi
  - přednáška pana Plánky – Umění meče
  - Čajovna U Cesty a mnoho dalšího
  V zahrádce vedle Japonské zahrady vás budou čekat „Bytové bonsaje“ – samostatná expozice pokojových bonsají a doplňkových bytových rostlin.
  - open day
  - 15.-24. 5. 2015
  - Trojská 800/196, Praha 7-Troja, 171 00
  Target audience: everybody
  Organizer: Renata Schmidtová, renata.schmidtova@botanicka.cz , 736611992

Agritec Plant Research s.r.o.
Šumperk
http://www.agritec.cz/

 • --
  Den fascinace rostlinami

  Celodenní akce zejména pro studenty a žáky ZŠ a SŠ. Ukázka: polní mechanizace; polních pokusů; laboratorních pokusů; GMO/biochemie, principy, ukázky.
  - open day
  - 19. 5. 2015, 9:00–14:00 h
  - Agritec Plant Research s.r.o., Zemědělská 2520/16, 787 01 ŠUMPERK
  Target audience: everybody
  Organizer: Ing. Prokop Šmirous, Ph.D., prokop@agritec.cz, 583 382 116
  http://www.agritec.cz/

Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství, ČZU v Praze
Praha
http://www.ftz.czu.cz/cs/

 • --
  Užitkové rostliny tropů a subtropů

  BZ disponuje unikátní a nejkomplexnější sbírkou užitkových rostlin tropů a subtropů v ČR. K vidění jsou exotické druhy rostlin, jejichž produkty dnes již běžně konzumujeme, ale také druhy, které pro nás zůstávají stále poněkud neznámé.
  - open day
  - 18. 5. 2015, 8:00–14:00 h
  - Botanická zahrada Fakulty tropického zemědělství, ČZU v Praze Kamýcká 129, Praha 6
  Target audience: everybody
  Organizer: Zdislava Dvořáková, dvorakovaz@ftz.czu.cz; 224383472
  http://www.ftz.czu.cz/cs/

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Praha

 • --
  Exkurze po demonstračních a experimentálních pracovištích FAPPZ

  Prohlídka sortimentu běžných i méně pěstovaných polních plodin, zelenin, ovocných dřevin, léčivých, aromatických a pokojových rostlin, včetně sadby. Ukázky kompozičních řešení zahradních výsadeb.
  - guided tour
  - 18. 5. 2015, 9:30 – 14:30
  - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů , Kamýcká 129, Praha 6
  Target audience: everybody
  Organizer: doc. Ing. František Hnilička, PhD, hnilicka@af.czu.cz , +420 22438 2519

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Ústav experimentální botaniky AV ČR, Česká společnost experimentální biologie rostlin
Praha

 • --
  Skryté příběhy rostlin

  Živá příroda je velká kniha, ve které každý organismus vypráví svůj jedinečný příběh. Chcete se v této knize naučit číst? Poradíme vám, jak na to. Odhalte s námi pozoruhodná fakta o životě rostlin!
  - guided tour
  - 16. 5. 2015, 10:00–18:00 h
  - Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2
  Target audience: everybody
  Organizer: Mgr. Jan Kolář, Ph.D., kolar4@natur.cuni.cz, 221 95 1953

Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 263, Praha 6
Praha

 • --
  Rostlina a životní prostředí

  Jak se rostlina vyrovnává s životním prostředím? Jak a proč voní kvetoucí louka? Nejen to Vám prozradí naši vědci.
  - guided tour
  - 19. 5. 2015, 9:00–15:00 h
  - Laboratoř rostlinných biotechnologií, Ústav experimentální botaniky AV ČR , Rozvojová 313, Praha 6
  Target audience: everybody
  Organizer: RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc, vanek@ueb.cas.cz, 225106832

Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 263, Praha 6
Pořádá: Česká technologická platforma „Rostliny pro budoucnost“
a Ústav experimentální botaniky AV ČR.
Praha

 • --
  Nové šlechtitelské technologie

  Přednáška Dr. Moravce o nových technologiích šlechtění plodin.
  - seminar or lecture
  - 19. 5. 2015, 15:00-17:00 h
  - Ústav experimentální botaniky AV ČR, Rozvojová 313, Praha 6
  Target audience: everybody
  Organizer: Mgr. Tomáš Moravec, PhD, moravec@ueb.cas.cz,
  RNDr. Mgr. Tomáš Vaněk, CSc, vanek@ueb.cas.cz

Český svaz ochánců přírody, ZO ČSOP Křivatec
Praha

 • --
  Podhoří a Bohnické údolí – botanické klenoty Prahy 8

  Vycházka zavede návštěvníky do dvou zvláště chráněných území – přírodní rezervace Podhoří a přírodní památky Bohnické údolí se stepními společenstvy a množstvím chráněných a ohrožených druhů rostlin.
  - guided tour
  - 17. 5. 2015, od 14:00 h
  - sraz na vycházku ve 14:00 na konečné autobusu č. 200 Sídliště Bohnice, Praha 8
  Target audience: everybody
  Organizer: Mgr. Pavel Rosendorf, rosendorf@post.cz, 724 903 186

Český svaz ochánců přírody, ZO ČSOP Křivatec
Praha

 • --
  Podhoří a Bohnické údolí – botanické klenoty Prahy 8

  Vycházka zavede návštěvníky do dvou zvláště chráněných území – přírodní rezervace Podhoří a přírodní památky Bohnické údolí se stepními společenstvy a množstvím chráněných a ohrožených druhů rostlin.
  - guided tour
  - 17. 5. 2015, od 14:00 h
  - sraz na vycházku ve 14:00 na konečné autobusu č. 200 Sídliště Bohnice, Praha 8
  Target audience: everybody
  Organizer: Mgr. Pavel Rosendorf, rosendorf@post.cz, 724 903 186

Dendrologická zahrada Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, 252 43 Průhonice

 • --
  Zelení rekordmani

  K oslavě mezinárodního Dne fascinace rostlinami jsme pro připravili víkendovou akci pro rodiny s dětmi. U hlavního vchodu si návštěvníci mohou zakoupit brožurku, díky níž se dozví nejen o světových rekordmanech z říše rostlin, ale i o těch našich průhonických. Najdou v ní i pokyny k šesti interaktivním zastavením, která budou po tento víkend v zahradě instalována.
  - open day
  - guided tour
  - 23. - 24. 5. 2015 vždy od 9:00 – 19:00
  - Dendrologická zahrada, Za dálnicí 146, 252 43 Průhonice
  Target audience: everybody
  Organizer: Marta Černá, 605 206 738, cerna@vukoz.cz

Muzeum Říčany
Říčany
http://www.ricany.cz/org/muzeum/

 • --
  Den fascinace rostlinami v Muzeu Říčany: Pod povrchem

  Rostliny a půda – co najdeme pod povrchem?
  • Mikroskopování rostlin v Muzeu Říčany
  • Interaktivní výstava Pod povrchem v Muzeu Říčany
  • Den otevřených dveří v DCG – geopark a botanická expozice
  - open day
  - guided tour
  - exhibition
  - 16. 5. 2015, 14:00–17:00 h
  - Muzeum Říčany, Didaktické centrum geologie v Říčanech v areálu 1. ZŠ Říčany (DCG)
  Target audience: everybody
  Organizer: Edita Ježková, edita.jezkova@muzeum,ricany.cz, 605 169 533
  http://www.ricany.cz/org/muzeum/

Česká botanická společnost, z.s., Benátská 2, 128 01 Praha 2
Praha
https://www.natur.cuni.cz/

 • --
  Jarní exkurze do okolí Prahy

  Stručný popis: Lesy, louky, řeky, pískovny i písčiny středního Polabí. Vedoucí J. Chrtek
  Trasa: Poděbrady – různě zachovalé vlhké louky, olšiny a zatopené pískovny u obce Kluk – lužní lesy, lipové a bezkolencové doubravy na labské terase – bory a písečný přesyp u Osečka – okraj Libického luhu – soutok Labe a Cidliny – Libice nad Cidlinou (konec podle počasí, mezi čtvrtou a pátou).
  - guided tour
  - 16.5.2015 8.00-16.00 hod.
  - Sraz na nádraží v Poděbradech po příjezdu rychlíku z Prahy (odj. Praha hl. n. 8.11, příj. Poděbrady 9.01)
  Target audience: everybody
  Organizer: Romana Štěpánková, botspol@natur.cuni.cz
  https://www.natur.cuni.cz/

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, oddělení Správa CHKO Český kras
Středočeský kraj - Bubovice
http://www.ochranaprirody.cz/

 • --
  Botanická exkurze pro veřejnost

  Okružní exkurze přes doubravy Českého krasu, skalní vyhlídku nad Sv. Janem pod Skalou a bývalý vápencový lom Paraple. Projdeme lesní porosty doubrav a dubohabřin i skalní a stepní trávníky vápencových výchozů.
  - guided tour
  - 16. 5. 2015, 8:45–15:30 h
  - CHKO Český kras, Bubovice – lom Paraple – Sv. Jan pod Skalou – Bubovice
  Target audience: everybody
  Organizer: Hana Mayerová, hana.mayerova@nature.cz, 725 337 034
  http://www.ochranaprirody.cz/

Katedra biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
Hradec Králové
https://www.uhk.cz/cs-CZ/PRF/Katedry/Katedrabiologie

 • --
  Záchranné programy pro vzácné druhy rostlin. Sinice a řasy Královéhradecka. Plachta plná rostlin.

  pátek 15.5. - sobota 16.5. (katedra biologie) - Záchranný program pro rdest dlouholistý.
  pátek 15.5., 9:00–13:00 - (katedra biologie) - Mikroskopování sinic a řas z Královéhradecka.
  pátek 15.5., 14:00–17:00 hod. (PP Na Plachtě - MHD 1, 2) - terénní exkurze zaměřená na cévnaté rostliny.
  - open day
  - guided tour
  - 15. 5. 2015, 9:00–17:00 hod., 16.5. 2015, 9:00–13:00 hod
  - Univerzita Hradec Králové, Katedra biologie, Náměstí Svobody 301
  Target audience: everybody
  Organizer: Romana Prausová romana.prausova@uhk.cz 6039038

Botanická zahrada Liberec
Liberec

 • --
  Otevření nové stálé expozice “Květena mokřadů a vodních zahrad”

  Okrasné odrůdy i botanické druhy včetně kriticky ohrožených. Každá položka vybavena českým a anglickým odborným komentářem. Bezbariérový přístup
  - exhibition
  - 18.5.2015
  - Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 630/1, Liberec
  Target audience: everybody
  Organizer: Miloslav Studnička, botangarden@volny.cz

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov
Kunratice u Šluknova

 • --
  Den otevřených dveří v Arboretu Kunratice u Šluknova

  Komentované prohlídky s průvodcem, trubači, sokolníci, soutěže pro děti
  - open day
  - 23. 5. 2015, 12:00 – 15:30 h.
  - Arboretum Kunratice u Šluknova
  Target audience: everybody
  Organizer: Jana Zemánková, zemankova@lesnicka-skola.cz

Svaz květinářů a floristů ČR, Střední škola zahradnická a zemědělská Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda
Děčín

 • --
  44. Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva 2015

  V roce 2015 jsme připravili nosné téma „ Floral factory - anebo svatba ve staré továrně“, které se hodí do prostor starého pivovaru. V obchodním centru budou mít letos návštěvníci a zákazníci centra možnost vidět soutěžící floristy přímo při práci a vidět, co jejich umění obnáší.
  - open day
  competition competition
  - 13. – 17. 5. 2015, 10:00 – 20:00 h
  - Centrum Pivovar, Sofijská
  Target audience: everybody
  Organizer: Tomáš Svoboda, svaz.skf@seznam.cz, 777 182 381

Centrum biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické ZČU v Plzni
Plzeňský kraj

 • --
  Exkurze po Malochově stezce

  Exkurze po Malochově stezce, aneb od městských biotopů až nad meandry Berounky. Po stopách významného plzeňského botanika.
  - guided tour
  - 15. 5. 2015, 9:00–15:00 h
  - Sraz cca v 9 hod. na konečné zastávce autobusu č. 21 na Bílé Hoře (vede RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.)
  Target audience: everybody
  Organizer: Zdeňka Chocholoušková, chochol@cbg.zcu.cz, +420 724 745

Katedra experimentální biologie rostlin a Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
České Budějovice

 • --
  Zelený jarmark na přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  Tržiště informací, přednášek a krátkých filmů o tom jak se rostlinám na tomto světě žije.
  - open day
  - seminar or lecture
  competition krátké filmy
  - 18. 5. 2015, 8:00–16:00 h
  - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 37005 České Budějovice
  Target audience: everybody
  Organizer: doc. Ing. Jiří Šantrůček, CSc., jsan@umbr.cas.cz, 387772353

Zemědělský výzkum, spol. s r.o.; Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o.
Troubsko
http://www.vupt.cz/dcerine-spolecnosti/zvt/

 • --
  Příroda známá i neznámá

  Přijďte s námi objevit neviditelný svět rostlin (mikroskopování, DNA), poznejte hmyzí a jiné nepřátele rostlin. Odvážíte se pohladit čmeláka? Dozvíte se další zajímavosti ze života hmyzích opylovačů
  - open day
  - 20. 5. 2015, 9:00 – 14:00 h
  - Zahradní 400/1, Troubsko
  Target audience: everybody
  Organizer: Tereza SABOLOVÁ, sabolova@vupt.cz, 547 138 808
  http://www.vupt.cz/dcerine-spolecnosti/zvt/

Botanická zahrada PřF MU a Dionaea Prostějov
Brno

 • --
  Výstava masožravých rostlin

  Výstava masožravých rostlin doplněná o výtvarné práce dětí ze ZUŠ Veveří, vhodná pro dospělé i dětské návštěvníky a hlavně školní exkurze, které dostanou výklad o masožravkách
  - guided tour
  - exhibition
  - 28. 5. – 5. 6. 2015, 9 – 18 hodin
  - Botanická zahrada PřF MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno
  Target audience: everybody
  Organizer: Magdaléna Chytrá, madlach@sci.muni.cz, 549494586

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Ústav experimentální biologie
Brno-Bohunice

 • --
  Fascinace schopnostmi rostlin

  Rostliny často přežívají v nepříznivých podmínkách a na velmi nehostinných místech. Přijďte se podívat, jak to dělají!
  - open day
  - 18. 5. 2015, 9:00–16:00 h
  - Univerzitní kampus, pavilon A13, Kamenice 5, Brno-Bohunice
  Target audience: everybody
  Organizer: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D., VitGloser@sci.muni.cz, 549 493 972

Mendelova univerzita v Brně, Botanická zahrada a arboretum
Brno

 • --
  IRIS 2015

  výstavní expozice vnitřní i venkovní, doplněno o umělecké práce Rudiho Lorenze
  - exhibition
  - 22. - 25.5.2015 9:00–18:00 hod.
  - Botanická zahrada a arboretum MENDELU v Brně, vstup: tř.Generála Píky 1 - hlavní vchod, od Bobycentra ul. Drobného - dolní vchod
  Target audience: everybody
  Organizer: Miriam Janková, jankova@mendelu.cz, telefon: 545 223 606

Botanická zahrada přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Olomouc

 • --
  Den fascinace rostlinami

  Úžasný svět rostlin v univerzitní botanické zahradě opět ukáže svoje skryté stránky – čekají nás komentované prohlídky, prezentace, soutěže a pokusy s rostlinami pro školní skupiny i veřejnost.
  - open day
  - 18. 5. 2015, 8:00–18:00
  - Botanická zahrada PřF UP, U Botanické zahrady 920, 779 00 Olomouc
  Target audience: everybody
  Organizer: David Cigánek, garden@upol.cz, +420 585 634 832

Svaz květinářů a floristů ČR, Zahradnická fakulta MENDELU, TyfloCentrum Olomouc
Olomouc
www.neviditelnaolomouc.cz

 • --
  Květiny čtyřmi smysly

  V rámci projektu „Květiny 4 smysly“ florální objekty, které by stimulujícím způsobem působily na smysly zrakově postižených spoluobčanů, zaujaly by je svou vůní, hmatovým a sluchovým vjemem.
  - open day
  - "23. 4. – 31. 8. 2015 po domluvě na www.neviditelnaolomouc.cz
  - Křížkovského 5, Olomouc
  Target audience: everybody
  Organizer: Tomáš Svoboda, svaz.skf@seznam.cz, 777 182 381
  www.neviditelnaolomouc.cz

Botanická zahrada Petra Albrechta v Prostějově
Prostějov

 • --
  Den otevřených dveří v Botanické zahradě

  Procházka Botanickou zahradou a povídání o rostlinách v naší zahradě
  - guided tour
  - 19. 5. 2015, 8:00–18:00 h
  - Lidická ulice, Prostějov
  Target audience: everybody
  Organizer: Anežka Šrámková, botanika.prostejov@seznam.cz , 737 719 026

Biologické centrum AVČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin
přednášející dorazí na příslušnou SŠ

 • --
  Proč (ne)jsou rostliny zelené aneb interakce světla s hmotou (přednáška

  První zlomky sekund po dopadu světla na list - jak “světložravky” zpracují energii fotonu? Co když je světla moc nebo málo? Fotosyntéza jako moderní vědní obor, kde je stále ještě co objevovat.
  - seminar or lecture
  - dle domluvy se SŠ
  - přednášející dorazí na příslušnou SŠ
  Target audience: students
  Organizer: RNDr. Milan Durchan, CSc durchan@umbr.cas.cz 387 776 265

Biologické centrum AVČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin
přednášející dorazí na příslušnou SŠ

 • --
  Modelová rostlina Huseníček - plevel genetickým průkopníkem (přednáška pro SŠ)

  Čím je tak výjimečný Huseníček rolní (Arabidopsis thaliana L.) v porovnání s ostatními rostlinnými druhy? Jak poznáváme genomy dalších hospodářsky významných rostlin?
  - seminar or lecture
  - dle domluvy se SŠ
  - přednášející dorazí na příslušnou SŠ
  Target audience: students
  Organizer: Ing. Tomáš Kocábek, Ph.D. kocabek@umbr.cas.cz 387 775 508

Biologické centrum AVČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin
přednášející dorazí na příslušnou SŠ

 • --
  Malí ale šikovní, aneb rostliny trochu jinak (přednáška pro SŠ)

  Věděli jste, že krása některých tulipánů je způsobena viry? Rostliny jako příbytek mikroskopických "parazitů", kteří nemusí vždy způsobovat pouze “nemoc
  - seminar or lecture
  - dle domluvy se SŠ
  - přednášející dorazí na příslušnou SŠ
  Target audience: students
  Organizer: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D. lenz@umbr.cas.cz 387 775 520

Biologické centrum AVČR, v.v.i. - Ústav molekulární biologie rostlin
přednášející dorazí na příslušnou SŠ

 • --
  Kde se tady vzaly? Aneb: O evoluci virů (přednáška pro SŠ)

  Jsou viry přímými předky dnešních organizmů? Nebo jsou jen výsledkem nepovedených evolučních experimentů? Jaký je vůbec jejich vztah k životu na Zemi?
  - seminar or lecture
  - dle domluvy se SŠ
  - přednášející dorazí na příslušnou SŠ
  Target audience: students
  Organizer: Mgr. Ondřej Lenz, Ph.D. lenz@umbr.cas.cz 387 775 520

Sbírka vodních a mokřadních rostlin BÚ AVČR, v.v.i.
Třeboň
http://www.sbirka.butbn.cas.cz/

 • --
  Den otevřených dveří ve Sbírce vodních a mokřadních rostlin

  Přijďte se podívat na vice než 400 druhů rostlin typických pro naše řeky, rybníky, tůně, rašeliniště i slaniska, které u nás můžete zhlédnout, aniž se namočíte. Můžete u nás obdivovat nejmenší rostlinku na světě i rákosy dorůstající několika metrů, pěstujeme rostliny běžné i rostliny, které již z naší přírody téměř nebo úplně vymizely. Sbírku si můžete prohlédnout samostatně (rostliny jsou označeny jmenovkami), nebo pokud máte zájem, můžete absolvovat prohlídku s odborným výkladem v každou celou hodinu. Výklad přizpůsobíme publiku, je připraven také doprovodný program pro děti.
  - open day
  - 28. 5. 2015, 8:00–18:00 h
  - Botanický ústav AV ČR, v.v.i., Dukelská 135, 379 82 Třeboň
  Target audience: everybody
  Organizer: Jana Navrátilová, email: jana.navratilova@ibot.cas.cz, telefon: 384721156